Luc De Beir + Architecten

Voor Luc De Beir + Architecten betekent restauratie van erfgoed het eerbiedingen van en soms zelfs het terugkeren naar de originele bouwconstructie. Waar geschikt kunnen historische gebouwen gecomplementeerd worden met nieuwe ingrepen. Op die manier creëren deze ontwerpen verrassende ervaringen m.b.t. de beleving van historische bouwwerken.

Daar waar noodzakelijk is er nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het onderzoek naar mogelijke financiële ondersteuning en het verzorgen van een eventuele premie-aanvraag maken eveneens deel uit van het takenpakket.

Res GOLF

Res GOLF

Res DUINBERGENLAAN

Res DUINBERGENLAAN