Luc De Beir + Architecten

Luc De Beir + Architecten heeft doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd in het optoppen van gebouwen.

Veel gebouwen beschikken over een reservecapaciteit zodat een uitbreiding met één of meerdere bouwlagen mooie kansen biedt. De geschiktheid tot verzilveren van dit potentieel wordt voorafgegaan door een grondig bouwkundig onderzoek.
Bij dergelijk vooronderzoek komen aspecten als de capaciteit van de draagstructuur, de bouwfysische eisen en akoestiek aan bod.

De doordachtheid van het bijhorend architecturaal concept is van cruciaal belang in de opwaardering van de algemene uitstraling van het gebouw.

Res SEAFLOWER

Res SEAFLOWER

Res ESMERALDA

Res ESMERALDA

Res PALACE

Res PALACE